‚Äč

What is the English translation of alibughang anak?

Answer

tae mo panotzzz.
Q&A Related to "What is the English translation of alibughang..."
Drama
http://www.imdb.com/rg/tt-recs/image/title/tt04224...
Nanliligaw ang anak ko.my child is courting (somebody)
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=200902...
Filipino | Tagalog
http://www.imdb.com/title/tt0408924/combined
Explore this Topic
The words Ang Mag anak Na Langgam mean the 'Child's That Ant'. The characters of mag-anak na cruz by Liwayway a Arceo are Amelita and Mauro who are both teachers ...
I. Suring Basa. Isang pagsusuri sa nobelang. Ang Anak ng Lupa. Ni Domingo G. Landicho. Para sa kabuuang marka. sa Filipino IV. na isinagawang suriin ni. Meldrick ...
Alipio- Siya ay isang hostess sa bar. Michael Taylor Junior- Siya ay isang singer sa bar sa Note Pad. Modesto- Matanda pero mabait. Jun- Ang anak ni Modesto. Jeffrey ...
About -  Privacy -  Your Cookie Choices  -  Careers -  About P.G. Wodehouse -  Articles -  Help -  Feedback © 2014 IAC Search & Media