What is ano ang tinatapyas?

Answer

"Ano ang tinapyas" is Filipino and translates to What tinapyas in English. Tinapa is the
source: www.chacha.com
Q&A Related to "What is ano ang tinatapyas?"
English of ano man ang gagawin,makapitong iisipin?
http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_English_of_a...
wika ay salita ng mga pilipino kung saan ginagamet sa pakikipagtalstasan!at ito ay napapahayag sa pamamagitan ng komunikasyon at sa pamamaraan ng pagsulat at pagsalita.
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=200706...
10 October 1980 (Philippines)
http://www.imdb.com/title/tt2292579/combined
Explore this Topic
The Tagalog words 'ano ang' mean 'what is'. Anong is sometimes used and is short for ano ang. Ano ito means 'what is this'? ...
'ano ang salaysay' is Portuguese and translated into English is 'year ang ...
The phrase ano ang tula (Filipino) translated to English is What the poem. ...
About -  Privacy -  Your Cookie Choices  -  Careers -  About P.G. Wodehouse -  Articles -  Help -  Feedback © 2014 IAC Search & Media