What do the Tagalog words 'Ano ang' mean?

Answer

Ano ang' is Taglog for 'what is'.' Prostitusyon' is the Taglog equivalent of 'prostitution'. 'Ano ang prostitusyon' therefore is 'what is prostituition.
Q&A Related to "What do the Tagalog words 'Ano ang' mean?"
english of ano man ang gagawin,makapitong iisipin?
http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_English_of_a...
The phrase ano ang tula (Filipino) translated to English is What the
http://www.chacha.com/question/what-is-'ano-ang-tu...
September 1999 (Philippines)
http://www.imdb.com/title/tt0461874/maindetails
wika ay salita ng mga pilipino kung saan ginagamet sa pakikipagtalstasan!at ito ay napapahayag sa pamamagitan ng komunikasyon at sa pamamaraan ng pagsulat at pagsalita.
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=200706...
Explore this Topic
The Tagalog words 'ano ang' mean 'what is'. Anong is sometimes used and is short for ano ang. Ano ito means 'what is this'? ...
'ano ang salaysay' is Portuguese and translated into English is 'year ang ...
The phrase ano ang tula (Filipino) translated to English is What the poem. ...
About -  Privacy -  Your Cookie Choices  -  Careers -  About P.G. Wodehouse -  Articles -  Help -  Feedback © 2014 IAC Search & Media