‚Äč

What is heograpiya ng Africa?

Answer

africa ay isang kontinenti na binubuo ng 62 na pampulitika na teritoryo,n kumakatawansa pinakamalaking mahusay na patimog projection mula sa pangunahing masa ng ibabaw ng daigdig.kabilang dito ang sa loob ng lubha na regular na outline?
Q&A Related to "What is heograpiya ng Africa?"
Boots Anson-Roa Jay Ilagan Bert Leroy Jr. Edgar Mortiz Gloria Romero Carmen Ronda
http://www.imdb.com/rg/maindetails-title/warp-link...
Filipino | Tagalog
http://www.imdb.com/title/tt0488383/
"World of the Oppressed" - Philippines (English title) (literal English title)
http://www.imdb.com/title/tt0354487/combined
Explore this Topic
Nagkaroon ng tao sa daigdig sa pamamagitan ng madaming teorya. Ang pinaka sikat na teorya ay Ang 'Big Bang' kung saan isang malaki at matigas na bagay Ang sumabog ...
About -  Privacy -  Your Cookie Choices  -  Careers -  About P.G. Wodehouse -  Articles -  Help -  Feedback © 2014 IAC Search & Media