‚Äč

What is ano ang kahulugan ng malingid?

Answer

The direct translation of "ano ang kahulugan ng malingid " from Filipino to
source: www.chacha.com
Q&A Related to "What is ano ang kahulugan ng malingid?"
Ang ibig sabihin ng salitang "Musika" ay isang uri ng pagpapahayag ng damdamin na gumagamit ng melodya o melodic
http://tl.answers.com/Q/FAQ/5727
upang maiwasan ang mga krimen,ngunit sa panahon ngayon hlos wla nang sumusunod sa mga batas,ngunit wag tayo mag-papaapekto
http://tl.answers.com/Q/FAQ/4360-7
Explore this Topic
'Kahulugan ng kasaysayan' is a Filipino word which means 'meaning or definition of history'. History refers to events that happened in the past. It is significant ...
Kahulugan ng diksyunaro' is a Tagalog phrase that means 'meaning of the dictionary.' On the other hand, 'Ano ang Kahulugan ng malingid?' is a Tagalog interrogative ...
The direct translation of "ano ang kahulugan ng malingid " from Filipino to Eng. ...
About -  Privacy -  Your Cookie Choices  -  Careers -  About P.G. Wodehouse -  Articles -  Help -  Feedback © 2014 IAC Search & Media