What is kabihasnang shang?

Answer

Answer Kabihasnang Shang Sinasabing mula sa Lungshan nalinang ang Shang Dynasty(1523 BC- 1028 BC), ang unang kaharian ng China na nagtataglay ng nasusulat na kasaysayan.Itinuturing na alamat din ang Shang Dynasty subalit noong 1920, nakakuha ang mga
Q&A Related to "What is kabihasnang shang?"
Answer Kabihasnang Shang Sinasabing mula sa Lungshan nalinang ang Shang Dynasty(1523 BC- 1028 BC), ang unang kaharian ng China na nagtataglay ng nasusulat na kasaysayan.Itinuturing
http://wiki.answers.com/Q/Ano_ang_sisteman_pangeko...
Kabihasnang Shang. Sinasabing mula sa Lungshan nalinang ang Shang Dynasty(1523 BC- 1028 BC) ang unang kaharian ng China na nagtataglay ng nasusulat na kasaysayan.Itinuturing na alamat
http://wiki.answers.com/Q/What_is_kabihasnang_shan...
Similar Questions
About -  Privacy -  Your Cookie Choices  -  Careers -  About P.G. Wodehouse -  Articles -  Help -  Feedback © 2014 IAC Search & Media