What is karunungang bayan?

Answer

halimbawa nito ay ALAMAT. ung karunungang bayan. it means. mga nagawa or something na ginawa. halimbawa rin ung TULA.
Q&A Related to "What is karunungang bayan?"
Similar Questions
About -  Privacy -  Your Cookie Choices  -  Careers -  About P.G. Wodehouse -  Articles -  Help -  Feedback © 2014 IAC Search & Media