‚Äč

What are the edible leaves in the Philippines(magbigay ng listahan ng mga uri ng dahon na nakakain sa Pinas)?

Answer

Dahon (talbos) ng kalabasa. Dahon (talbos) ng kamote. Dahon ng kangkong. Dahon ng saluyot. Dahon ng malunggay. Dahon ng ampalaya. Dahon (talbos) ng chayote. Dahon ng alogbate. Dahon ng pechay. Dahon ng sampalok (pampaasim) Dahon ng gabi. Dahon ng
Q&A Related to "What are the edible leaves in the Philippines(..."
Explore this Topic
Mga uri ng pang abay is a Filipino statement that translates to types of adverb in English. Sugnay ng pang-abay means adverb clause. Examples of sugnay ng pang-abay ...
ito yung mga nagbabasa na walang alam na laging nagsesearch sa computer kahit nasa libro ang sagot. tama po. yung mga taong ayaw mag bukas ng libro . ...
The following is a list of edible leaves from plants in the Philippines. Pumpkin, sweet potato, spinach, bitter gourd, chayote, tamarind, bean, mustard and cabbage ...
About -  Privacy -  Your Cookie Choices  -  Careers -  About P.G. Wodehouse -  Articles -  Help -  Feedback © 2014 IAC Search & Media