‚Äč

What is the meaning or definition of Panghalip na Panaklaw?

Answer

Panghalip na Panaklaw. ay mga panghalip na sumasaklaw sa kaisahan at dami o kalahatan ng kinatawang pangngalan. Nagsasaad ng Kaisahan. Nagsasaad ng dami o kalahatan. Isa. Isapa. Iba. bawat isa. Lahat. Tanan. Pulos. Balana. Pawing. Madla.
Q&A Related to "What is the meaning or definition of Panghalip..."
1. panghalip panao - ako, ko, akin, amin, kami, kayo, atin, inyo, kita, kata, mo, siya, kanila, siya, kaniya. 2. panghalip pamatlig - ito, ire, niri, nito, ganito, ganire, iyan, niya
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=200808...
Ang panghalip panaklaw ay isang uri ng panghalip na may sinasaklaw na kaisahan, bilang, dami o kalahatan. Ang dalawang uri nito ay ang. 1. Tiyakan. nagsasaad ng kaisahan. Hal. balang
http://wiki.answers.com/Q/What_are_the_two_kinds_o...
sumasaklaw sa kaisahan,dami o kalahatan. hal.siniman,anuman,alinman,isa,lahat,madla,bawat,kailanman,kaninuman,tanang,pawang,saanman at pulos. Lahat sila ay nanood ng konsyerto. Bawat
http://wiki.answers.com/Q/What_is_panghalip_panakl...
About -  Privacy -  Your Cookie Choices  -  Careers -  About P.G. Wodehouse -  Articles -  Help -  Feedback © 2014 IAC Search & Media