‚Äč

What is sinakulo?

Answer

Ang buhay at ang pagpapakasakit ng ating PANGINOONG HESUKRISTO ay isang kaugaliang naiwan sa atin ng mga banyaga, may ilang daang taon na ang nakalipas. Ang mga pagtatanghal na ito ay isang bahagi ng maraming nakagisnang panoorin at sistema ng
Q&A Related to "What is sinakulo?"
It's a ceremony in the Philippines that re-enacts the crucifixion of Jesus Christ. It happens during the Holy Week (Holy Thurdsay) & the men who participate as "Jesuses"
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=200708...
Similar Questions
About -  Privacy -  Your Cookie Choices  -  Careers -  About P.G. Wodehouse -  Articles -  Help -  Feedback © 2014 IAC Search & Media