‚Äč

What are the 2 uri ng pahambing?

Answer

ang dalawang uri ng panguri ay. Magkatulad- naghahambing ng parehong bagay.At walang mas lumalamang. halimbawa: Sina Kate at Faye ay magaling maglaro ng volleyball. Di-magkatulad- naghahambing ngunit mas lumalamang an isa. halimbawa: Si kate ay mas
Q&A Related to "What are the 2 uri ng pahambing?"
The Filipino phrase "ano ang uri ng pamahalaan sa panahon
http://www.chacha.com/question/what-is-ano-ang-uri...
Dahon (talbos) ng kalabasa. Dahon (talbos) ng kamote. Dahon ng kangkong. Dahon ng saluyot. Dahon ng malunggay. Dahon ng ampalaya. Dahon (talbos) ng chayote. Dahon ng alogbate. Dahon
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=200906...
mga uri ng taludturan
http://xbox.answers.wikia.com/wiki/What_is_the_mea...
Explore this Topic
I have studied Philippine literature and uri ng panitikan means types of literature. The two major types of literature in the Philippines are prose and poetry. ...
ang dalawang uri ng panguri ay. Magkatulad- naghahambing ng parehong bagay.At walang mas lumalamang. halimbawa: Sina Kate at Faye ay magaling maglaro ng volleyball ...
ang dalawang uri ng panguri ay. Magkatulad- naghahambing ng parehong bagay.At walang mas lumalamang. halimbawa: Sina Kate at Faye ay magaling maglaro ng volleyball ...
About -  Privacy -  Your Cookie Choices  -  Careers -  About P.G. Wodehouse -  Articles -  Help -  Feedback © 2014 IAC Search & Media